Konta bankowe

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH SĄDU OKRĘGOWEGO W RADOMIU

Opłaty sądowe i koszty

Narodowy Bank Polski O/O Warszawa
86 1010 1010 0096 2522 3100 0000

Zaliczki na postępowanie sądowe

Bank Gospodarstwa Krajowego III o/Warszawa
13 1130 1062 0000 0564 0120 0001

Rachunki sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia )

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w PLN

PLN    54 1130 1017 0021 1000 0090 0004

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w USD

USD    27 1130 1017 0021 1000 0090 0005

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w EUR

EUR    11 1130 1017 0021 1000 0090 0002

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w CHF

CHF    38 1130 1017 0021 1000 0090 0001

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w GBP

GBP    81 1130 1017 0021 1000 0090 0003

Od dnia 1 lipca 2015 r. Sądy Rejonowe w Przysusze, Zwoleniu, Lipsku oraz Szydłowcu zostały przekształcone w sądy funkcjonalne i w związku z tym ulegly zmianie numery ich rachunków bankowych. Opłaty sądowe i koszty należy wpłacać są następujące konta:

Sąd Rejonowy w Szydłowcu 21 1010 0055 1733 0050 6300 0000

Sąd Rejonowy w Lipsku 68 1010 0055 1733 0050 6400 0000

Sąd Rejonowy w Zwoleniu 18 1010 0055 1733 0050 6500 0000

Sąd Rejonowy w Przysusze 82 1010 0055 1733 0050 8700 0000


Uwaga! W tytule przelewu dokonywanego na konta bankowe Sądu należy wskazać sygnaturę akt sprawy, o ile została już nadana, w przeciwnym wypadku prsimy o wskazanie przedmiotu sprawy i dane strony pozwanej.

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2017-08-22
Publikacja w dniu:
2017-08-22
Opis zmiany:
b/d